Teismeliste keel Eestis (TeKE)

Avaleht


Tšätikorje 2023-2024


Tähelepanu kõik noored – 2023. aasta detsembris algab suur kampaania, mille käigus kogume tšätifaile, et uurida noorte keelt!

Kas kasutad Messengeri tšätiplatvormi? Ootame sind osalema!

Lae juhendi järgi alla kolm tšätifaili ning kingime sulle su vaeva eest 20eurose Apollo kinkekaardi!

Osalemiseks on vaja teha kolme asja:

  • Saata meile digiallkirjastatud nõusolekuleht või pilt käsitsi allkirjastatud lehest,
  • Täita lühike veebiküsimustik,
  • Saata meile kolm tšätifaili, mille saad Facebooki kaudu alla laadida.

Nõusolekulehed, küsimustiku ja täpsed juhised selleks kõigeks leiad siit!


TeKE projektist


Teismelised on innovaatilised keelekasutajad, kuid nende roll keelemuutustes pole veel lõpuni selge. Seega on oluline pöörata teismeliste keelekasutusele tähelepanu, et kirjeldada nende keelt ja kultuuri, uurida keeleuuendust, aga ka jälgida pikemaajalisi keelelisi ja ühiskondlikke protsesse. Paraku napib Eesti noorte kõne- ja netikeele kohta süstemaatiliselt kogutud andmeid ja empiirilisi uuringuid.

TeKE töörühmProjekt “Teismeliste Keel Eestis” (TeKE) võtab vaatluse alla noortekeele, eesmärgiga koostada Eesti esimene ulatuslik teismeliste kõne- ja netikeele korpus, et hoogustada seeläbi teismeliste keelekasutuse uurimist Eestis. Projektis uuritakse teismeliste keelekasutust ja koodivahetust, keelekasutuse varieerumist vanuse, soo ja piirkondade lõikes ning võrreldakse netikeelt suulise keelega. Projekt lähtub noorte uurimisel kodanikuteaduse põhimõttest ja rakendab andmetöötluses keeletehnoloogia võimalusi.

Projekti “Teismeliste Keel Eestis” (november 2019 – 2022) rahastab Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programm „Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019–2027“.