Teismeliste keel Eestis (TeKE)

Noorte keelest

Meedias juhitakse aeg-ajalt tähelepanu sellele, et teismeliste keel näib jäävat üha vaesemaks ja imbub justkui järjest enam läbi ingliskeelsetest väljenditest, slängist, vägisõnadest. See tekitab suuri küsimusi: mis suunas noorte keelekasutus liigub ja milline on selles valguses eesti keele tulevik?

Hamlet_chatVõib-olla ei olegi toimumas midagi seniolematut. Eesti keel on pea alati olnud mõne suurkeele mõjualas. Ühiskonna ja keele muutumine on loomulik protsess ning muutumis- ja kohanemisvõime võivad viidata hoopis keele elujõulisusele, mitte hääbumisele. Ka on teismelised ajast aega suhtunud kehtivatesse normidesse teatava vabameelsusega, püüdnud eristuda ning loonud selleks oma isiklikku ja grupiidentiteeti, muu hulgas mängulise keelekasutuse kaudu. 


Kuula, vaata:


TeKE uurimisruhma liikme Liina Lindströmi loeng digitehnoloogia mõjust eesti keelele.


Interjuu noorte keelest Sali Tagliamontega, kes on keeleteadlane ja raamatu Teen Talk autor. Intervjuu on inglise keeles.

Teenagers are the innovators and the movers and shakers of language change and they are the hope for the future. Let’s hear what they have to say.” (Teen Talk: The Language of Adolescents, Cambridge University Press, 2016, xiv)


Podcast noorte keelest (inglise keeles): 

Lingthusiasm: Kids these days aren’t ruining language (teema algab 4:00)

“The kids are OK, the English language is OK, the other languages are more or less OK but if they aren’t it’s not the fault of the kids.”