Teismeliste keel Eestis (TeKE)

Õpetajale ja õpilasele

Hea õpetaja!

2024. aastal on Teie õpilastel võimalus osaleda Eesti keeleteaduses! Kogume 12-18aastastelt õpilastelt kirjalikke tšätivestlusi ja selle protsessi täpse juhise leiad siit: Tšätikorje 2024. Õpilased ja vestlustes osalevad sõbrad saavad meie käest vastutasuks Apollo kinkekaardid.


Noortekeele teemaline videoloeng

TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi YouTube’is on üleval noortekeele teemaline videoloeng, mida saab kasutada näiteks emakeeletundide rikastamiseks. Loengus tutvustab TeKE projekti eestvedaja Virve Vihman, miks ja kuidas uuritakse noortekeelt ning millised keelejooned seda iseloomustavad. Teema paremaks kinnistamiseks oleme koostanud töölehe, mida saab täita paralleelselt videoloenguga; samuti sisaldab tööleht lisaülesandeid. Videoloeng ja tööleht sobivad käsitlemiseks alates 7. klassist.

Noortekeele videoloeng

Noortekeele videoloengu tööleht (pdf)

Noortekeele videoloengu tööleht (docx)


Kutsu keeleteadlane külla!

Teismeliste keelt uurides ei keskendu TeKE projektis osalevad teadlased sellele, kas noored räägivad “õigesti” või “hästi”, vaid sellele, kuidas noored keelt kasutavad ja miks nad seda just nii teevad. Seeläbi saab otsida vastust juba laiematele küsimustele nagu kuidas mõjutab eesti keelt digitaalse suhtluse ja inglise keele levik ning milline osa on keelemuutuses teismelistel.

Tartu ülikooli keeleteadlased tulevad rõõmuga koolitundi keeleteemadel rääkima. TeKE projektis pakume kahte töötuba, millest esimene keskendub üldisemalt noorte keelekasutusele, teine aga Eesti sisuloojate inglise keele kasutusele. Kõige paremini sobivad töötoad gümnaasiumiastme õpilastele, aga meeleldi kohandame oma teemasid ka põhikoolile. Uuri lähemalt TeKE projekti koordinaatorilt (Aive Mandel, aive.mandel@ut.ee).


  • sonapilvTöötuba. Kuidas sa räägid? Eesti teismeliste keelest ja selle uurimisest. Teismelised on leidlikud ja loovad keelekasutajad. Arutleme üheskoos, mis iseloomustab tänaste teismeliste keelt, miks see on keeleteadlaste jaoks põnev ja oluline teema ning kuidas teadlased noorte keelekasutust uurivad. Loe seni toimunud töötubade kohta siit.

  • sonapilv_ytTöötuba. Juutuuberite keel: kas estonglish? Töötoas räägime, mis iseloomustab Eesti sisuloojate keelekasutust ja keelehoiakuid. Analüüsime videotest pärinevate keelenäidete põhjal, kui palju ja mille jaoks kasutavad sisuloojad inglise keelt, mil määral peegeldab nende keelekasutus noorte keelt laiemalt ning milline roll on noortel ja inglise keelel keelemuutuses. Loe TeKE juutuuberite projekti ja seni toimunud töötubade kohta siit.

  • Kõikide Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi pakutavate töötubade kohta leiad info siit (kontakt: Kirsi Laanesoo, kirsi.laanesoo@ut.ee).

Kõige õigem noorte keele uurija on noor ise!

Oled kooliõpilane, kellele pakub eakaaslaste keelekasutus huvi? Oled märganud enda või oma sõprade keeles midagi põnevat ja tahaksid seda põhjalikumalt analüüsida? Kirjuta uurimistöö teismeliste keelest! TeKE uurimisruhma liikmed on valmis nõu andma nii õpilastele kui ka õpetajatele ja tulevad ka ise appi õpilastöid juhendama.

Sinu sahtlis/kõvakettal kogub tolmu mõni põnev õpilastöö noorte keelekasutusest? Jaga seda TeKE uurijatega!

Anna endast märku aadressil teke@ut.ee!


TeKE projektis kasutatud ankeedid ja juhendid

Siin on ära toodud juhendid, mida kasutasime teismeliste keeleandmete kogumisel – meil on hea meel, kui veel keegi saab neist andmete kogumisel tuge ja inspiratsiooni.

Suulise vestluse salvestamise juhend (pdf)

Diktofoni kasutusjuhend (pdf)

Tšättide saatmise juhend (pdf)

Tšättide kopeerimine Messengerist (pdf)

*TeKE uuringus osalejate taustaküsitlus [ligipääsetav koodiga]

*Salvestuse taustainfo vorm TeKE keelesaadikule [suletud]


Tšättide allalaadimise juhised. Kõige lihtsam viis oma kirjalikke netivestlusi salvestada on kasutada copy-paste’i ehk kopeerida vestluse tekst nt Wordi faili (vaata tšättide saatmise juhendit ja Messengerist tšättide kopeerimise juhendit). Kui soovid korraga kätte saada rohkem andmeid, võid kasutada ka all toodud juhendeid vestluste allalaadimiseks erinevatelt suhtlusplatvormidelt. See on natuke keerulisem ja andmete kohale jõudmine võib võtta mitu päeva aega.